Vroeg veel eiwit met Snelle Lente Rogge

Kwaliteit net zo goed als gras en opbrengst hoger

Door de snelle voorjaarsgroei, wat kenmerkend is voor Snelle Lente Rogge, zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week van april gemaaid en geoogst. Dit is in groeistadium 37/49, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruw eiwit percentage van het verse product tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Bij een latere oogst neemt door toename van de gewasmassa en daarmee de drogestofopbrengst, het eiwitpercentage af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk. De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen de 4.000 en 5.000 kg droge stof per hectare. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 Euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 Euro.

 

Snelle Lente Rogge

De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk moet zijn van mondiale eiwitbronnen. Om de maatschappelijke acceptatie verder te vergroten en te voldoen aan de wetgeving inzake ...

Nu downloaden
Snelle Lente Rogge

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Ook zijn liefst zo weinig mogelijk bewerkingen gewenst om het product bij een ideaal drogestofpercentage tussen 30 en 35% te oogsten. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare gras pick-up of persen en wikkelen in balen.

Gemiddelde resultaten vers product

Het ideale maaimoment is het stadium waarin het laatste blad zich net uitgerold heeft; het zogenaamde vlagbladstadium


De gewashoogte ligt bij het optimale maaimoment dan tussen de 60 en 70 cm


Het gewas liefst maaien in combinatie met kneuzer voor een vlotte droging van het product. Om vervuiling met gronddeeltjes te voorkomen het gewas liefst niet of zo weinig mogelijk schudden


Om 4.000 tot 5.000 kg ds met een eiwit% van 15-18% te behalen is een bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg tot 100 kg stikstof (afhankelijk van de bodemvoorraad), aangevuld met zwavel voldoende


Het gemaaide product is zeer smakelijk en vers te voeren, maar laat zich in balen geperst of gehakseld ook gemakkelijk conserveren

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas die geld kost maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs die juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van, in de korrel tijdig, rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Dit kan u ook interesseren

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten

Snelle Lente Rogge biedt, als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma, de unieke combinatie van vanggewas met die van eiwitproducent. Snelle Lente Rogge zorgt samen met ...

We bestellen veel producten via webshops, dus waarom geen zaaizaad?

Ieder jaar opnieuw besteld Peter Berende uit Rijsbergen zijn maïszaad vroeg. Dat is de rode draad voor de hele teelt: “Vroeg bestellen, vroeg zaaien, en vroeg hakselen.” Berende zaait al jaren ...

Onze 3 aanbevolen TOPRASSEN

  PAPAGENO FAO 200: De snelste maisopbrengst voor de goedkoopste melkproductie. Papageno FAO 200 is het maisras dat kenmerkt zich door de zeer vroege afrijping van de korrel en de hoge ...

Onze blog verkennen:

Maismanager App

Met behulp van de KWS-Maïsmanager App beschikt u over de unieke mogelijkheid om de teelt en het gebruik van KWS-maïs verder te perfectioneren. Hierbij is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meest recente en juiste informatie die beschikbaar is en betrekking heeft op maïs.

Uw winkelwagen