Snelle Lente Rogge geeft een duidelijke meeropbrengst

Met twee droge zomers achter de rug was de ruwvoerpositie voor de 110 melkkoeien van Steven Van den Hoecke uit het Vlaamse Laarne krap. Hij moest mais aankopen. ‘Toen iemand me vertelde over de grote opbrengst van Snelle Lente Rogge was ik meteen geïnteresseerd.’ De snede die hij eind april oogstte deed hem versteld staan. ‘Het was meer opbrengst dan een flinke eerste snede gras.’

Hoge opbrengst, prima kwaliteit

Steven zaaide na de mais zo’n 6 hectare Snelle Lente Rogge in, in combinatie met gras. ‘Een zak van het allergoedkoopste zaad van Engels Raaigras en drie zakken Snelle Lente Rogge’, beschrijft hij de mix. ‘Het leek me goed om er ook wat gras doorheen te mengen om echt meeropbrengst te halen.’ Dat was achteraf echter helemaal niet nodig geweest erkent hij. ‘Uiteindelijk nam de Snelle Lente Rogge dit voorjaar het veld helemaal in beslag.’ Hij bemeste het gewas nog met 100 kilogram stikstof. ‘Dat was achteraf nog te weinig. We werken hier op zandgrond, dat moet je echt bemesten als je opbrengst wilt halen.’ Met zo’n 4 ton drogestof per hectare was Steven overigens dik tevreden.

Hij maaide het gewas met een maaier en kneuzer, harkte het de volgende dag bij elkaar en liet de loonwerker hakselen. Uiteindelijk is de Snelle Lente Rogge bij de eerste snede de kuil in gegaan. ‘De Snelle Lente Rogge heeft nog een beetje een stengeltje’, merkt hij het verschil op. ‘Dat is voor de koeien prima, het geeft wat extra structuur.’

Mooi vochtig zaaibed dankzij Snelle Lente Rogge

Een paar dagen na de oogst van de Snelle Lente Rogge zat de mais -Millesim en Papageno- overigens eind april ook alweer in de grond. ‘Ook daarbij zie ik het voordeel van de Snelle Lente Rogge’, geeft Steven aan. Na de grondbewerking én het ploegen (wel 27 centimeter diep) bleef het zaaibed na de teelt van Snelle Lente Rogge mooi vochtig, ideaal voor het maiszaad in dit droge voorjaar. ‘De Snelle Lente Rogge neemt minder vocht weg. Bij de percelen waar alleen gras stond was de bovenlaag droger. Daardoor is de mais op die percelen langzamer gekiemd.’
Het afgelopen seizoen zaaide hij zo’n 10 hectare Snelle Lente Rogge en dat krijgt dit jaar zeker weer een vervolg. ‘Het lijkt een goed ruwvoerjaar te worden, maar ik zaai zeker meer Snelle Lente Rogge. Ik ben heel content over de opbrengst. Snelle Lente Rogge geeft een duidelijke meeropbrengst. In september maken we de kuil open voor de koeien. Eens kijken hoe het melkt.’

 

Snelle Lente Rogge

De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk moet zijn van mondiale eiwitbronnen. Om de maatschappelijke acceptatie verder te vergroten en te voldoen aan de wetgeving inzake ...

Nu downloaden
Snelle Lente Rogge

Dit kan u ook interesseren

Onderzoek toont de waarde van Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge: het ideale vanggewas en eiwitproducent! Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en ...

Met Snelle Lente Rogge en maïs halen we twee oogsten per jaar!

Met een opbrengst van zo’n 4,5 ton droge stof per hectare en 196 gram ruw eiwit per kilo drogestof is melkveehouder Maarten van Adrichem uit Melissant dik tevreden over de resultaten van de teelt ...

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten

Snelle Lente Rogge biedt, als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma, de unieke combinatie van vanggewas met die van eiwitproducent. Snelle Lente Rogge zorgt samen met ...

Onze blog verkennen:

Maismanager App

Met behulp van de KWS-Maïsmanager App beschikt u over de unieke mogelijkheid om de teelt en het gebruik van KWS-maïs verder te perfectioneren. Hierbij is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meest recente en juiste informatie die beschikbaar is en betrekking heeft op maïs.

Uw winkelwagen