'.$title.'

Privacybeleid

PRIVACYBELEID: GEGEVENSBESCHERMINGS VERKLARING

 
 
 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke partij

In overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetgeving van de lidstaten inzake gegevensbescherming en andere richtlijnen inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke partij:

KWS BENELUX BV
KWS Benelux BV Schellingstraat 10, 4879 NK Etten Leur, Nederlands.
info@kwsmaiszaad.com

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Daarom voeren wij onze internetactiviteiten uit in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. KWS BENELUX BV neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Uw gegevens worden zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Hieronder wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
 
Wij verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het regelmatig verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 
Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van persoonlijke gegevens van de betrokkene, Art. 6 alinea 6. 1 (a) De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarvoor de contractant de betrokken persoon is, is Art. 6 alinea 6. 1 (b) GDPR dient als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor gegevensverwerking die noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf onderworpen is, Art. 6 alinea 1 (c) GDPR dient als rechtsgrond. In het geval dat de vitale belangen van de persoon in kwestie of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 para. 1 (d) GDPR dient als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, Art. 6 lid 6. 1 (f) GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking

3. Verwijdering van gegevens en opslagtermijn
 
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt van toepassing te zijn. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgeving hierin is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.
 

III. Bestelproces

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
 
Indien een gebruiker een bestelling plaatst via de KWS Maiszaad Shop (www.kwsmaiszaad.com), verzamelt KWS Benelux BV persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling (met name uw naam en het adres van uw bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en bestelgegevens).

2. Doel van de gegevensverwerking
 
Het doel van deze gegevensverwerking is het verwerken van de bestelling. Voor dit doel slaan wij de persoonlijke gegevens op en geven deze door aan de door u geselecteerde opdrachtgevers.

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
 
De wettelijke basis voor het opslaan van de persoonlijke informatie is Art. 6 alinea 6. 1 zin 1 (f) GDPR. Het rechtmatige belang van KWS Benelux BV is de KWS Maiszaad Shop (www.kwsmaiszaad.com)

4. Duur van de opslag
 
KWS Benelux BV bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker tot het einde van het kalenderjaar waarin het bestelde zaad is geleverd.
 

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. 1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
 
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegang tot de computer. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De volgende informatie wordt zonder tussenkomst van de gebruiker geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

2. Doel van de gegevensverwerking
 
De vermelde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
 
De rechtsgrond voor gegevensverwerking is Art. 6 alinea 6. 1 zin 1 (f) GDPR. Ons legitiem belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te trekken. Wij maken ook gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de hoofdstukken V en VII van deze verklaring over gegevensbescherming.

4. Duur van de opslag
 
Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een associatie met de toeganggevende client niet langer mogelijk is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
 
Het verzamelen van de gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.
 

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Cookies brengen geen schade toe aan het eindapparaat van de gebruiker en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar de browser kan zo worden geconfigureerd dat er geen cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft tot onze website ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

Op onze website gebruiken we ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk make.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginaweergaves
 • Gebruik van websitefuncties
 • Formulieren verzenden
 • Dit betekent dat er informatie wordt opgeslagen in de cookie die resulteert in verband met het gebruik van het eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we rechtstreeks kennis krijgen van de identiteit van de gebruiker.

  Er worden technische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de op deze manier verzamelde gebruikersgegevens anoniem zijn. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens terug te koppelen aan de gebruiker die toegang heeft. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

  Bij toegang tot onze website informeert een informatiebanner de gebruiker over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden en wordt hem/haar gevraagd toestemming te geven voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring over gegevensbescherming en de manier waarop de browserinstellingen kunnen worden gewijzigd, zodat de cookies niet worden opgeslagen.

  KWS BENELUX BV maakt ook gebruik van het e-mailmarketingsysteem van CleverReach GmbH; Co. KG, 26125 Oldenburg om potentiële klanten individueel te informeren en het eigen aanbod voortdurend te verbeteren. CleverReach maakt gebruik van first-party cookies die op elk moment kunnen worden verwijderd door uw browser cookies te verwijderen.

  2. Doel van de gegevensverwerking
   
  Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel herkend wordt. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

  Voor deze doeleinden ligt ons legitiem belang ook in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea 6. 1 (f)GDPR.

  3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
   
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 par. 1 (f) GDPR. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden, indien de gebruiker in dit opzicht zijn toestemming heeft. Art. 6 par. 1 (a) GDPR.

  4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   
  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van hieruit naar onze site verzonden. Als gebruiker heeft u dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet langer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.
   

  VI. Nieuwsletter

  1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
   
  De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website. U kunt zich via onze website aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven. De volgende gegevens worden verzameld tijdens de registratie:

  In de loop van het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en er wordt verwezen naar deze verklaring van gegevensbescherming.

  In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

  2. Doel van de gegevensverwerking
   
  Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om hem de nieuwsbrief te sturen. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

  3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
   
  De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 alinea 6. 1 (a) GDPR.

  4. Duur van de opslag
   
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De overige persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden over het algemeen na een periode van zeven dagen verwijderd.

  5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   
  Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. In elke nieuwsbrief is hiervoor een link opgenomen. Als alternatief kunt u te allen tijde een verzoek per e-mail sturen om u uit te schrijven naar optout@kwsmaiszaad.com. Dit is ook een manier om uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.
   

  VII. Contact vormen

  1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
   
  Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het formulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten wie het verzoek heeft verstuurd en we erop kunnen reageren. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

  2. Doel van de gegevensverwerking
  Uw gegevens worden verwerkt om uw persoonsgegevens op te slaan.

  3. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
  De gegevensverwerking ten behoeve van het contact met ons is in overeenstemming met Art. 6 alinea 6. 1 zin 1 (a) GDPR en is op basis van uw vrijwillige toestemming.

  4. Duur van de opslag
  De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt.
   

  VIII: Het Verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden

  1. Overdracht van gegevens naar dienstverleners
   
  Bij het afsluiten van contracten via de website worden persoonlijke gegevens aan de klanten doorgegeven in overeenstemming met het contract.

  2. Gebruik van social media plug-ins / cookies van derden

 • a) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
 • KWS BENELUX BV maakt gebruik van een aantal diensten van sociale netwerken. Er wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen u en de betreffende dienst in de Verenigde Staten, zodat deze dienst uw IP-adres en informatie over de pagina die u momenteel bezoekt, ontvangt. Gezien de directe verbinding heeft KWS BENELUX BV geen invloed op de verzamelde gegevens en kan zij u alleen naar beste weten informeren. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming moet door de desbetreffende aanbieder worden gegarandeerd. KWS BENELUX BV draagt geen verdere gegevens over aan deze netwerken.

  Facebook / Facebook Like Button – Op onze website kunnen we plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook) gebruiken. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd.

  Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen Facebook-account hebt of niet bent ingelogd bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Als u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop Like of Share te drukken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

  Deelknop, de bijbehorende informatie wordt ook direct naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

  Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en het aanpassen van Facebook-pagina’s. Hiertoe creëert Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de advertenties op uw Facebook-pagina te evalueren, andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van Facebook.

  Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde informatie aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook. Houd er rekening mee dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de aan Facebook doorgegeven gegevens en het gebruik ervan.

  Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en de mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het databeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

  Outbrain – Onze website maakt gebruik van de technologie ontwikkeld door Outbrain UK Ltd. (Outbrain). Deze technologie stelt ons in staat om cookies te gebruiken die op uw computer/eindapparaat worden opgeslagen om u te wijzen op andere inhoud op onze website en/of op de websites van derden die ook voor u interessant kunnen zijn. De aanbevelingen van Outbrain worden bepaald op basis van de inhoud die u eerder heeft gelezen. De inhoud wordt technisch en automatisch beheerd en geleverd door Outbrain.

  Het wordt anoniem weergegeven. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Om geschikte inhoud te selecteren, gebruikt de cookie informatie over de bron van het apparaat, het type browser en uw IP-adres, dat volledig geanonimiseerd is door het verwijderen van de laatste 8 bits.

  Voor meer informatie over de gegevensbeschermingspraktijken van Outbrain kunt u terecht op http://outbrain.com/legal/privacy. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen Outbrain’s tracking met als doel om op interesse gebaseerde aanbevelingen weer te geven via het Opt-out veld (zie punt 4, “Advertenties/Behavioral Targeting; How To Opt-Out”) in Outbrain’s privacybeleid. Houd er rekening mee dat u de opt-out afzonderlijk moet instellen voor elk eindapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Nadat u zich heeft afgemeld, zal er nog meer interessante inhoud aan u worden aangeboden; dit zal echter niet langer gebaseerd zijn op uw eerdere gebruik op onze website.

  Instagram – Onze website maakt gebruik van social plug-ins (plug-ins) van Instagram die worden beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten (Instagram). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram logo, bijvoorbeeld in de vorm van een Instagram camera. Een overzicht van de Instagram plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

  Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Instagram-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangt Instagram de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de betreffende pagina van onze website, ook als u geen Instagram-profiel hebt of niet bent ingelogd bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Instagram-server in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de Instagram-knop te drukken, wordt deze informatie ook direct naar een Instagram-server gestuurd en daar opgeslagen.

  De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en weergegeven aan uw contacten. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/. Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelt, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt de Instagram-plug-ins ook volledig blokkeren van het laden met behulp van add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld NoScript (http://noscript.net/).

   

 • b) Doel van de gegevensverwerking
 • KWS BENELUX BV stelt de diensten van bovengenoemde bedrijven beschikbaar op haar website om potentiële klanten, klanten en bezoekers van onze website in staat te stellen om

 • blijf op de hoogte van nieuws, evenementen en ideeën over uiteenlopende professionele onderwerpen,
 • op zoek gaan naar en zaken doen met potentiële klanten, klanten, partners en andere personen.
 • Het onderliggende reclamedoeleinde moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de GDPR.

   

 • c) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 • De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van social media plug-ins is Art. 6 alinea 6. 1 (f) GDPR.
   

 • d) Duur van de opslag

 • KWS BENELUX BV zal geen gegevens opslaan die worden doorgegeven aan de onder a) genoemde bedrijven. Informatie over de duur van de opslag, het verwijderen van een account en de bijbehorende gegevens en informatie is te vinden in de desbetreffende verklaringen inzake gegevensbescherming van de onder a) genoemde bedrijven.
   

 • e) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
 • Informatie over de mogelijkheden tot bezwaar en verwijdering is te vinden in de desbetreffende verklaringen inzake gegevensbescherming van de onder a) genoemde bedrijven.
   

  3. Website analyse diensten

 • a) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
 • Google Analytics – Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; vanaf hier op Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de website helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, waarond:

 • browsertype/versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres) en
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een aangepaste vormgeving van deze internetpagina’s.

  Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien de wet dit vereist of indien derden deze gegevens in opdracht van de onderneming verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is om de gegevens aan een gebruiker te koppelen (IP-maskering). Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, zal Google echter eerst uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort.

  Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()” en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om een directe persoonlijke associatie uit te sluiten.

  Google Tag Manager – Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; “Google”). Dit wordt gebruikt om onze hierboven beschreven analyseservices te beheren. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking-tags als deze zijn geïmplementeerd met behulp van Google Tag Manager.

  Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op: http://www.google.de/tagmanager/faq.html

  en
  http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

  Google Adwords Conversion Tracking – Wij gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om deze voor u te optimaliseren. Google Adwords slaat een cookie (zie paragraaf 4) op uw computer op als u onze website via een Google-advertentie hebt bezocht.

  Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina.

  Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het traceringsproces, kunt u ook de instelling van een cookie die hiervoor nodig is, weigeren – bijvoorbeeld door gebruik te maken van een browserinstelling die over het algemeen de automatische instelling van cookies uitschakelt. U kunt cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van de conversie door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van de conversie vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

   

 • b) Doel van de gegevensverwerking
 • In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te leveren. Uiteindelijk willen wij ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Verder vindt er gegevensverwerking plaats om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als legitieme belangen in de zin van bovengenoemde bepaling.

  De Google Analytics tracking code die op deze website is geïmplementeerd ondersteunt display advertising. Google Analytics voor display advertising maakt gebruik van de remarketingfunctie op deze website. De advertenties worden door derden, waaronder Google, op webpagina’s weergegeven. Derde partijen (waaronder Paessler en PRTG), waaronder Google, maken gebruik van cookies. Door het gecombineerde gebruik van first party cookies (bijv. Google Analytics cookies) en cookies van derden (bijv. DoubleClick cookies) kunnen wij advertenties weergeven, optimaliseren en plaatsen op basis van uw eerdere bezoeken aan deze website.

  Op deze website worden de volgende Google AdWords-functies gebruikt:

 • remarketing
 • interessecategorieën
 • vergelijkbare doelgroepen
 • andere vormen van op interesse gebaseerde reclame
 • Wij gebruiken deze Google Adwords-functies om bezoekers op deze website door te verwijzen naar websites van derden of om internetgebruikers met specifieke interesseprofielen aan te spreken op basis van hun internetgebruik. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie met onze cookies, remarketinglijsten of andere anonieme ID’s.

   

 • c) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 • De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van Google Analytics is Art. 6 alinea 6. 1 (f) GDPR.
   

 • d) Duur van de opslag
 • De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. De overige persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden na een periode van zeven dagen verwijderd.
   

 • e) Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
 • U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in of add-on die via de volgende link beschikbaar is. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt de Ad personalisatietool gebruiken om Google Analytics voor display advertising uit te schakelen en advertenties op het Google Display netwerk aan te passen.

  Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. Voor meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics kunt u terecht in het Helpcentrum van Google Analytics. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ).

   

  IX. Rechten van de betrokkene

  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokken persoon in de zin van het GDPR en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

  1. Recht op informatie
   
  In overeenstemming met Art. 15 GDPR, kunt u informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. U kunt met name informatie opvragen over het volgende:

  2. Recht op correctie
   
  Indien uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, overeenkomstig Art. 16 GDPR heeft u het recht om uw door ons opgeslagen gegevens onverwijld te laten corrigeren en/of aanvullen.
   
  3. Recht op beperking van de verwerking.
   
  In overeenstemming met Art. 18 GDPR, kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden te beperken:

  Uw winkelwagen