Met Snelle Lente Rogge en maïs halen we twee oogsten per jaar!

Met een opbrengst van zo’n 4,5 ton droge stof per hectare en 196 gram ruw eiwit per kilo drogestof is melkveehouder Maarten van Adrichem uit Melissant dik tevreden over de resultaten van de teelt van Snelle Lente Rogge. ‘Komend najaar gaan we twee keer zoveel hectares inzaaien.’

De melkveehouder die op twee locaties 250 melk- en kalfkoeien verzorgt heeft in totaal 120 hectare grond te bewerken. Naast 50 hectare gras verbouwen ze zo’n 34 ha mais en de overige hectares gebruiken ze voor de teelt van aardappelen, uier en bijvoorbeeld ook spruiten. ‘We ruilen ook land met een akkerbouwer’, aldus Maarten die aangeeft dat een hoge opbrengst van zijn voedergewassen betekent dat ze meer land kunnen uitruilen. ‘En dat levert een hoger saldo op. We hebben de Snelle Lente Rogge uitgeprobeerd om meer ruwvoer te telen.’ Die proef is meer dan geslaagd, geeft Maarten aan. ‘We hebben met Snelle Lente Rogge en maïs twee teelten per jaar van een hectare.’

 

 

Na de oogst van aardappelen zaaiden ze vorig jaar 9 hectare met Snelle Lente Rogge in. ‘We hebben het land met een cultivator losgetrokken en met een kopeg ingezaaid, dus zonder grondkerende bewerking. De opkomst was prima, maar in de winter en het vroege voorjaar had Maarten nog wel zijn bedenkingen. ‘Er stond nog niet veel gewas, wat moet dit worden’, zo bedachten ze. ‘Maar toen de temperaturen wat hoger werden, ging het heel hard. Ineens stond er heel snel een enorm pak rogge: 60 tot 70 centimeter hoog. ’ Op 8 april hebben ze gemaaid met kneuzer, een dag later de rogge bij elkaar geharkt en met opraapwagens ingekuild, zonder toevoegmiddel. ‘Bij een hele goede eerste snede halen we één opraapwagen per hectare, van de Snelle Lente Rogge waren het wel twee opraapwagens.’ Een opbrengst van zo’n 4,5 ton drogestof schat hij in. De analyse laat bovendien zien dat het totale ruw eiwit op 196 uitkomt, met een VEM van 950 per kilo drogestof. Het product heeft 21,9% drogestof. ‘Dat had wellicht nog wat droger gekund, maar het broeit niet in de kuil en de koeien vreten het graag’, signaleert de melkveehouder die toevoegt nu veel meer voer te hebben. ‘We hebben nu zoveel voer, het is gewoon een bonus.’

 

Mais erin zonder grond

Na de oogst van de Snelle Lente Rogge heeft Maarten de stoppel met de kopeg bewerkt en daar de mais in gezaaid: Figaro. ‘Dat scheelt bewerkingen en dus kosten.’ Uiteindelijk is de mais er op 18 april nog heel op tijd ingekomen. ‘Met 50 kuub drijfmest per hectare en nog 100 kilo kunstmest erbij bemest met de spaakwielbemester bij bladstadium 6-7.’ Als voordeel noemt hij nog extra de toestand van de bodem bij het inzaaien van de mais. ‘Door de stoppel van de Snelle Lente Rogge was de bovenlaag mooi vochtig bij het inzaaien van de mais. Dat heeft geholpen bij een vlotte start. Het maisgewas staat er prima voor.’ Voor het komende seizoen gaat hij niet 9, maar waarschijnlijk 18 hectare Snelle Lente Rogge telen. ‘Daarmee besparen we hectares voor de voederwinning voor de koeien, die  hectares kunnen we weer extra verhuren voor akkerbouw.’

 

Snelle Lente Rogge

De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk moet zijn van mondiale eiwitbronnen. Om de maatschappelijke acceptatie verder te vergroten en te voldoen aan de wetgeving inzake ...

Nu downloaden
Snelle Lente Rogge

Dit kan u ook interesseren

De nieuwe brochure KWS-Voedergewassen 2021 is nu gratis te downloaden!

KWS Benelux is, als dochteronderneming van onafhankelijk familiebedrijf KWS SAAT SE & Co. KGaA, in 25 jaar uitgegroeid tot een speler van formaat in de Benelux. Onze doelstelling is om iedere ...

Onderzoek toont de waarde van Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge: het ideale vanggewas en eiwitproducent! Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en ...

Snelle Lente Rogge geeft een duidelijke meeropbrengst

Met twee droge zomers achter de rug was de ruwvoerpositie voor de 110 melkkoeien van Steven Van den Hoecke uit het Vlaamse Laarne krap. Hij moest mais aankopen. ‘Toen iemand me vertelde over de ...

Onze blog verkennen:

myKWS, beslissen met technologie

myKWS is ons nieuwe platform om met u te communiceren, waar u beslissingen kunt nemen op basis van gepersonaliseerde informatie die door onze digitale tools wordt verstrekt. KWS wil zo het hele jaar door aan uw zijde staan om u te helpen de beste beslissingen te nemen en u te voorzien van de juiste hulpmiddelen en informatie voor succes.

Uw winkelwagen