Veehouder Koonstra bespaart op voerkosten met MKS en KWS Feedbeet

Een mengkuil met maïskolvenschroot (MKS) van een middenvroeg KWS-maïsras en voederbieten -KWS Feedbeet- helpt de 90 koeien van Pieter Koonstra uit Vinkenbuurt aan 4,71% vet en 3,70% eiwit, bij een gemiddelde productie van 8.800 kilo melk. “MKS heb ik eigenlijk al tien jaar in het rantsoen”, vertelt Pieter, terwijl hij eraan toevoegt flink minder krachtvoer te gebruiken. “Aan 10 kilo krachtvoer per 100 kilo melk hebben mijn koeien genoeg.”

Met MKS meer ruimte in de pens

Als extensief bedrijf streeft hij ernaar om de melk te produceren uit zoveel mogelijk gras. “Met het voeren van MKS gaat het maïsstro niet meer in de koeien. In die ruimte in de pens kan ook graskuil zitten”, aldus Pieter. Van maisrassen, die zowel voor silomais alsook voor korrelmais geschikt zijn, de zogenaamde dubbeldoelrassen, wordt bij MKS de gehele kolf, inclusief de spil en het schutblad geoogst. Er heerst in de praktijk nog steeds de vrees dat er op deze manier veel minder tonnen droge stof geoogst worden. In de praktijk wordt deze vrees niet bewaarheid. Neem maar eens de proef op de som en weeg de restplant. Dit is omgerekend naar droge stof opbrengst nog geen 25%.

Maïsstro verhoogt bodemvruchtbaarheid

Pieter geeft bovendien aan dat de planten van de maïs meer waarde op het land hebben. “Met name bij de continuteelt van maïs. De restplant levert 25 kilo stikstof, 25 kilo fosfaat en 25 kilo kali en daarmee verbetert de bodemvruchtbaarheid. Daar hebben we het volgend groeiseizoen weer voordeel van.” Het maisstro, het slecht verteerbare deel van de plant blijft achter op het perceel. Daar waar het vroeger als afval werd beschouwt, wordt het tegenwoordig wel terecht op waarde geschat. Hoewel lastig in geld uit te drukken geeft maisstro na oogst van mais als MKS de organische stofbalans een enorme boost door een aanvoer van meer dan 1.000 kg Effectieve Organische Stof (EOS) per hectare en heeft een niet te onderschatten positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid. Dit komt tot uiting in een hogere bindingscapaciteit van nutriënten. Wat met name zeer belangrijk is in droge groeiseizoenen is dat door de oogst van mais als MKS het waterbergend vermogen van de grond verbetert.

MKS en KWS Feedbeet bespaart op de voerkosten

Naast de 10 hectare MKS voert hij inmiddels ook twee hectare voederbieten, het oogsttijdstip ligt dicht bij elkaar in de buurt.


MKS en KWS Feedbeet bespaart op voerkosten

Samen gaat het in één kuil. Een vracht MKS wordt aangevuld met gesnipperde voederbieten in de silagewagen. “Met de shovel brengen we de bieten er bovenop, met als resultaat evenveel kilo’s bieten als MKS. Zo krijgen we ook een goede verdeling in de kuil”, legt Pieter de werkwijze uit bij de oogst en het inkuilen. De MKS heeft een drogestofpercentage van 60% en neemt daarmee de perssappen van de bieten (met 22-23% drogestof) op, aldus Pieter. “De voederbieten snipperen we heel fijn om selectie te voorkomen.” In de Kringloopwijzer komt deze werkwijze uit op 79% eiwit van eigen land. “We krijgen op deze manier veel eigen gras in de koeien met zo min mogelijk aankoop van voer van buiten het bedrijf.”

Het beste resultaat wordt behaald met een maïsras wat past bij de grondsoort, de regio en het doel waarvoor het geteeld wordt. In dit geval is het advies van KWS om, gelet op het feit dat de maïs als MKS op hetzelfde ideale moment geoogst moet worden als de KWS Feedbeet, het middenvroege ras KWS CORAZON te telen. KWS CORAZON is de nieuwe nr. 1 in korrelopbrengst in deze vroegrijpheidsklasse.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geen concurrentie van het vanggewas na de teelt van Snelle Lente Rogge

Snelle zaaibedbereiding na de oogst Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds ...

Vroeg veel eiwit met Snelle Lente Rogge

Kwaliteit net zo goed als gras en opbrengst hoger Door de snelle voorjaarsgroei, wat kenmerkend is voor Snelle Lente Rogge, zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week ...

Snelle Lente Rogge levert de meeste drogestofopbrengst

Snelle Lente Rogge biedt, als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma, de unieke combinatie van vanggewas met die van eiwitproducent. Snelle Lente Rogge zorgt samen met ...

Onze blog verkennen:

Maismanager App

Met behulp van de KWS-Maïsmanager App beschikt u over de unieke mogelijkheid om de teelt en het gebruik van KWS-maïs verder te perfectioneren. Hierbij is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meest recente en juiste informatie die beschikbaar is en betrekking heeft op maïs.

Uw winkelwagen